Vergoeding
  • Direct een afspraak
  • Ruime openingstijden
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Persoonlijke aandacht

Verzekering

Bekkenfysiotherapie wordt vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Wij hebben voor 2021 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De uitgebreidheid van de vergoeding verschilt per aanvullende verzekering. Er zijn verschillende websites die u kunt raadplegen zoals zorgwijzer.nl. Wij adviseren u daarnaast echter altijd de website van uw eigen zorgverzekeraar te raadplegen voor de polisvoorwaarden.

Voor klachten van urineverlies bestaat een aparte regeling en worden 9 behandelingen uit uw basisverzekering vergoed. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de bijdrage uit uw eigen risico.

Verwijsbrief noodzakelijk?

Voor bekkenfysiotherapie geldt net als voor algemene fysiotherapie de directe toegankelijkheid (DTF) Een papieren verwijsbrief is dus niet altijd nodig. Echter vanwege de samenwerking met artsen en specialisten werken wij wel bij voorkeur op verwijzing. Bij klachten in of rond de zwangerschap volstaat een (mondelinge) verwijzing door de verloskundige.

Kinderen

Kinderbekkenfysiotherapie wordt uit de basisverzekering vergoed tot een maximum van 18 bezoeken per kalenderjaar (bij kinderen tot 18 jaar). Wij werken bij kinderen uitsluitend op verwijzing van de huisarts, jeugdarts of specialist. Informeer bij uw arts of specialist of uw kind in aanmerking komt voor een verwijzing.

Tarieven 2021

De volgende tarieven gelden voor bezoeken die niet in rekening gebracht kunnen worden bij de zorgverzekeraar.

Bijvoorbeeld bij niet of onvoldoende dekking vanuit uw aanvullende verzekering.

Intake met of zonder verwijzing (45 minuten)                      € 46,

Bekkenfysiotherapie vervolg behandeling (30 minuten)    € 46,=

Toeslag behandeling aan huis                                                € 12,=

 

Niet nagekomen afspraak                                                      € 20,=

U dient uw afspraak bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren te annuleren.

Ook in het weekend kunt u ons bereiken via e-mail of door het antwoordapparaat in te spreken.