Vrouwen
  • Direct een afspraak
  • Ruime openingstijden
  • Multidisciplinaire samenwerking
  • Persoonlijke aandacht

Hoe gaan we te werk?

Problemen rondom plassen, ontlasten en vrijen hangen vaak met elkaar samen. De problematiek kan complex zijn en vereist specialistische kennis. Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut is hiervoor opgeleid.

De analyse van uw klachten wordt gedaan door het stellen van specifieke vragen over uw plasgewoontes, het ontlastingspatroon en seksualiteit. Daarnaast beoordelen we plaslijsten, meten we uw plaspatroon middels uroflowmetrie en echo, wordt lichamelijk onderzoek verricht en de bekkenbodemfunctie beoordeeld. Specifiek bekkenbodemonderzoek kan middels inwendig onderzoek of myofeedback gedaan worden

Hoe ziet de behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit het aanleren van goede plasgewoontes en gewoontes op het gebied van de ontlasting. Er worden oefeningen doorgenomen en u leert herkennen wat spanning en ontspanning in de bekkenbodem is.

Over het algemeen is de behandelfrequentie laag en worden de behandelingen gemiddeld verspreid over 3-4 maanden. Het vergt enige tijd om dagelijkse gewoontes te veranderen. De behandeling bestaat uit het aanleren van goede plasgewoontes, gedragsverandering en het leren herkennen van spanning en ontspanning in de bekkenbodem. U leert uw bekkenbodem op de juiste manier te gebruiken. Verbetering van de bekkenbodemfunctie vraagt oefening en tijd.

 

Plasklachten

Urologische problemen ofwel plasklachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. Het meest bekende probleem bij vrouwen is stress- incontinentie. Dat wil zeggen dat je urine verliest op druk verhogende momenten, zoals hoesten, niezen of sporten. Er bestaat echter ook urge- incontinentie, ook wel aandrang incontinentie genoemd. Je voelt aandrang om te plassen maar het lukt niet voldoende je plas op te houden. Een combinatie van deze twee vormen komt ook regelmatig voor.

Daar waar de één last heeft van urineverlies, heeft een ander juist moeite om goed leeg te plassen met mogelijk blaasontstekingen tot gevolg of is er een constant gevoel van aandrang.

Bij zowel het plassen als het ophouden ervan speelt de bekkenbodem een belangrijke rol. De bekkenbodemspieren zorgen dat de plasbuis gesloten blijft bij drukverhoging of aandrang. Daarnaast ondersteunen ze de blaas. Sterke, gespannen bekkenbodemspieren zijn niet voldoende. De spieren moeten ook goed kunnen ontspannen om de urine makkelijk door te laten. Te gespannen bekkenbodemspieren kunnen een belemmering vormen voor de blaas om goed te functioneren. Dit kan symptomen van een overactieve blaas tot gevolg hebben.

Als bekkenfysiotherapeut maken we een analyse van de klachten, beoordelen we het plaspatroon aan de hand van plaslijsten en een plasstraalmetingtest (uroflowmetrie) en meten we de spierkracht, controle en mate van ontspanning van de bekkenbodemspieren. Met de resultaten van deze analyse stellen we een behandelplan op dat onder andere kan bestaan uit toiletadviezen, spierkrachtoefeningen, ontspanningsoefeningen of blaastraining. Soms worden de oefeningen ondersteund met biofeedback of elektrostimulatie